Menu

Poznaj członków Rady Programowej

Eksperci Rady Programowej:

Hematolog: P. Profesor Piotr Rzepecki, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hematologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Hematolog: P. Profesor Wiesław Jędrzejczak, Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny na Banacha, w Warszawie

Onkolog P. Profesor Tadeusz Pieńkowski, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Onkolog P. Doktor Renata Duchnowska, Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Reumatolog P. Profesor Sławomir Jeka, Kierownik Reumatologii I Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Szpital Uniwersytecki nr. 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Reumatolog P. Doktor Bogdan Batko, Ordynator Oddziału Reumatologii, Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie,
Reumatolog P. Profesor Brygida Kwiatkowska, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
Reumatolog P. Profesor Piotr Wiland, Kierownik Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Organizacje pacjenckie:

  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”
  • Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”
  • Fundacja „OnkoCafe – razem lepiej”
  • Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj życie
  • Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych
  • Polskie Amazonki Ruch Społeczny

Szpital przyjazny

Zobacz mapę szpitali
Organizatorzy Kampanii